Parlamentsfrågor
69 träff(ar) för "7:e valperioden, Antonescu Elena Oana"  
1 2 3 4 5 6 7
Tillgång för läkemedelsföretag i en medlemsstat till läkemedel som är godkända i en annan medlemsstat eller inte godkända på EU-nivå
E-0477/10
27 januari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Åtgärder för bekämpande av riskfaktorer för fetma
E-0476/10
27 januari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Förslag till rättsakt för ett medborgarinitiativ i enlighet med Lissabonfördraget
E-0414/10
26 januari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Rareş-Lucian Niculescu (PPE) och Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Förslag till rättsakt för ett medborgarinitiativ i enlighet med Lissabonfördraget
E-0413/10
26 januari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Rareş-Lucian Niculescu (PPE) och Elena Oana Antonescu (PPE) till rådet
Enklare tillgång till läkemedel och immateriella rättigheter
E-0262/10
19 januari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) och Rareş-Lucian Niculescu (PPE) till kommissionen
Åtgärder för att bekämpa överdriven alkoholkonsumtion
E-0218/10
15 januari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden
O-0156/09
4 december 2009
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen från Baroness Sarah Ludford, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala och Rui Tavares för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor till kommissionen
Processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden
O-0155/09
4 december 2009
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen från Baroness Sarah Ludford, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala och Rui Tavares för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor till rådet
En etnisk undersökning i provinsen Novara (Italien)
E-6118/09
26 november 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Rareş-Lucian Niculescu (PPE) och Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Minskning av hälsoriskerna för minderåriga som utsätts för rökiga miljöer
E-6095/09
25 november 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
1 2 3 4 5 6 7
Rättsligt meddelande