Parlamentsfrågor
69 träff(ar) för "7:e valperioden, Antonescu Elena Oana"  
1 2 3 4 5 6 7
Jordbruksstödets konsekvenser för miljöskyddet
E-5676/09
9 november 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) och Rareş-Lucian Niculescu (PPE) till kommissionen
Åtgärder för luftkvaliteten i storstadsområden
E-5675/09
9 november 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Åtgärder för att främja integreringen av socioemotionell utbildning i aktiviteter i skolan och på fritiden för att förebygga emotionella problem bland barn, tonåringar och unga vuxna
E-5315/09
19 oktober 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Åtgärder för att minska förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar genom att förbättra miniminormerna för vård
E-4960/09
5 oktober 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Godkännande av vaccin mot influensa A(H1N1) - "svininfluensa"
E-4959/09
5 oktober 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Slutsatser från rådets informella möte i Brno
E-4537/09
11 september 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Rareş-Lucian Niculescu (PPE) och Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Omfördelning av medel som avsatts för direktstöd
E-4536/09
11 september 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Rareş-Lucian Niculescu (PPE) och Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Genomsnittsnivå på direktstödet
E-4535/09
11 september 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Rareş-Lucian Niculescu (PPE) och Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Försäljning av vissa produkter med hallucinogena effekter i form av parfymerade ämnen och växtnäringsmedel
E-4434/09
8 september 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) och Rareş-Lucian Niculescu (PPE) till kommissionen
1 2 3 4 5 6 7
Rättsligt meddelande