Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
51 osumaa haulle "7. vaalikausi, Senyszyn Joanna"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6
VP/HR - Kidnapping of brides in Kyrgyzstan
E-007896/2012
6 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
Transport of animals: eight-hour principle
E-007482/2012
26 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
Hungarian education system
E-007096/2012
16 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Joanna Senyszyn (S&D), Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE), Cornelis de Jong (GUE/NGL)
RELIGARE - research project
E-006302/2012
26 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Cornelis de Jong (GUE/NGL), Joanna Senyszyn (S&D), Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE), Jean-Marie Cavada (PPE)
Rights of animals and their defenders
E-005188/12
22 May 2012
html
Question for written answer by Joanna Senyszyn (S&D) to the Commission
Open Pension Funds
E-003444/12
29 March 2012
html
Question for written answer by Joanna Senyszyn (S&D) to the Commission
Opportunities for young people
E-001420/2012
7 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
Demolition of EU-funded infrastructure
E-001279/2012
2 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
The current scale of settlement goods imported into the European Union
E-001278/2012
2 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
Human rights violations
E-001277/2012
2 February 2012
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
1 2 3 4 5 6
Oikeudellinen huomautus