Parlementaire vragen
51 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Senyszyn Joanna"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4 5 6
VP/HR - Kidnapping of brides in Kyrgyzstan
E-007896/2012
6 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
Transport of animals: eight-hour principle
E-007482/2012
26 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
Het Hongaarse onderwijssysteem
E-007096/2012
16 juli 2012
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Sophia in 't Veld (ALDE), Joanna Senyszyn (S&D), Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE), Cornelis de Jong (GUE/NGL)
RELIGARE - onderzoeksproject
E-006302/2012
26 juni 2012
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Sophia in 't Veld (ALDE), Cornelis de Jong (GUE/NGL), Joanna Senyszyn (S&D), Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE), Jean-Marie Cavada (PPE)
Rights of animals and their defenders
E-005188/12
22 May 2012
html
Question for written answer by Joanna Senyszyn (S&D) to the Commission
Open Pension Funds
E-003444/12
29 March 2012
html
Question for written answer by Joanna Senyszyn (S&D) to the Commission
Opportunities for young people
E-001420/2012
7 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
Demolition of EU-funded infrastructure
E-001279/2012
2 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
The current scale of settlement goods imported into the European Union
E-001278/2012
2 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
Human rights violations
E-001277/2012
2 February 2012
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
1 2 3 4 5 6
Juridische mededeling