Parlamentsfrågor
51 träff(ar) för "7:e valperioden, Senyszyn Joanna"  
1 2 3 4 5 6
Effekterna av att blockera Internet i syfte att minska övergreppen mot barn
E-7865/2010
23 september 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Joanna Senyszyn (S&D)
Rådgivande grupp för idrott
P-7698/2010
17 september 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Joanna Senyszyn (S&D)
EU:s anslutning till Europakonventionen
H-0331/2010
21 juni 2010
html
Fråga till frågestunden
till kommissionen
Sammanträdesperiod: juli 2010
Artikel 116 i arbetsordningen
Joanna Senyszyn (S&D)
Instruktion för personuppgiftsskydd i katolska kyrkans verksamhet
E-3834/2010
1 juni 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Joanna Senyszyn (S&D)
Kommissionens arbetsprogram för 2010 - våld mot kvinnor
E-3040/10
3 maj 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Joanna Senyszyn (S&D) till rådet
Kvinnor och vetenskap i Polen
E-3012/10
3 maj 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Joanna Senyszyn (S&D) till kommissionen
Kommissionens arbetsprogram 2010 - våld mot kvinnor
E-2978/10
3 maj 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Joanna Senyszyn (S&D) till kommissionen
Skydd av personuppgifter för personer som lämnat katolska kyrkan
E-0877/10
11 februari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Joanna Senyszyn (S&D) till kommissionen
Det europeiska jämställdhetsinstitutet
E-6114/09
26 november 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Joanna Senyszyn (S&D) till rådet
Programmet Erasmus i kampen mot våld mot kvinnor
P-5990/09
20 november 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Joanna Senyszyn (S&D) till kommissionen
1 2 3 4 5 6
Rättsligt meddelande