Parlamentsfrågor
51 träff(ar) för "7:e valperioden, Senyszyn Joanna"  
1 2 3 4 5 6
Skyddet för de grundläggande rättigheterna i EU
E-5406/09
22 oktober 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Joanna Senyszyn (S&D) till kommissionen
1 2 3 4 5 6
Rättsligt meddelande