Парламентарни въпроси
92 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Bufton John"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Railway sector - competition
E-008781/2012
1 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
John Bufton (EFD)
Resistance to liberalisation of the railway sector
E-008780/2012
1 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
John Bufton (EFD)
British support for the railway sector
E-008779/2012
1 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
John Bufton (EFD)
Railway sector - anti-trust
E-008778/2012
1 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
John Bufton (EFD)
Railway sector - liberalisation
E-008777/2012
1 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
John Bufton (EFD)
Co-operating to fight the Schmallenberg virus
E-002652/2012
8 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
John Bufton (EFD)
Vaccination against SBV
E-002651/2012
8 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
John Bufton (EFD)
Fighting the Schmallenberg virus effectively
E-002650/2012
8 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
John Bufton (EFD)
Measures to impede and prevent the SBV virus
E-002649/2012
8 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
John Bufton (EFD)
Natural fertiliser loss
E-002134/2012
23 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
John Bufton (EFD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Правна информация