Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
34 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Romero López Carmen"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4
Tragedy on El Tarajal beach: response of the Spanish Government and migratory pressure
P-001879/2014
18 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Carmen Romero López (S&D)
Development and the URBAN funds
P-000270/2014
14 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Carmen Romero López (S&D)
AVE Antequera-Granada High-Speed Line
14 October 2013
html
Question for written answer E-011663-13
to the Commission
Rule 117
Carmen Romero López (S&D)
Cohesion Funds
E-011662/2013
14 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Carmen Romero López (S&D)
Social welfare benefits and tax obligations of emigrants in the EU
E-009921/2013
5 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Antolín Sánchez Presedo (S&D), Alejandro Cercas (S&D), Ricardo Cortés Lastra (S&D), Luis Yáñez-Barnuevo García (S&D), Carmen Romero López (S&D), Antonio Masip Hidalgo (S&D), María Muñiz De Urquiza (S&D)
VAT exemption
E-009712/2013
29 August 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Carmen Romero López (S&D)
Russia and other third countries using passenger name record (PNR) systems
E-006179/2013
31 May 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Timothy Kirkhope (ECR), Birgit Sippel (S&D), Carmen Romero López (S&D), Axel Voss (PPE)
Antequera-Granada High-Speed Line
22 May 2013
html
Question for written answer E-005706-13
to the Commission
Rule 117
Carmen Romero López (S&D)
Passenger name records (PNR) - targeted call for proposals
E-004209/2013
12 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Axel Voss (PPE), Timothy Kirkhope (ECR), Sophia in 't Veld (ALDE), Carmen Romero López (S&D), Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)
Prevention of and Fight against Crime 2007-2013, Action Grants 2012, Targeted Call for Proposals
E-002559/2013
5 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Birgit Sippel (S&D), Jens Geier (S&D), Petra Kammerevert (S&D), Carmen Romero López (S&D), Josef Weidenholzer (S&D)
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου