Parlamentné otázky
Výsledky: 34 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Romero López Carmen"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4
Tragedy on El Tarajal beach: response of the Spanish Government and migratory pressure
P-001879/2014
18 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Carmen Romero López (S&D)
Development and the URBAN funds
P-000270/2014
14 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Carmen Romero López (S&D)
AVE Antequera-Granada High-Speed Line
14 October 2013
html
Question for written answer E-011663-13
to the Commission
Rule 117
Carmen Romero López (S&D)
Cohesion Funds
E-011662/2013
14 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Carmen Romero López (S&D)
Social welfare benefits and tax obligations of emigrants in the EU
E-009921/2013
5 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Antolín Sánchez Presedo (S&D), Alejandro Cercas (S&D), Ricardo Cortés Lastra (S&D), Luis Yáñez-Barnuevo García (S&D), Carmen Romero López (S&D), Antonio Masip Hidalgo (S&D), María Muñiz De Urquiza (S&D)
VAT exemption
E-009712/2013
29 August 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Carmen Romero López (S&D)
Russia and other third countries using passenger name record (PNR) systems
E-006179/2013
31 May 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Timothy Kirkhope (ECR), Birgit Sippel (S&D), Carmen Romero López (S&D), Axel Voss (PPE)
Antequera-Granada High-Speed Line
22 May 2013
html
Question for written answer E-005706-13
to the Commission
Rule 117
Carmen Romero López (S&D)
Passenger name records (PNR) - targeted call for proposals
E-004209/2013
12 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Axel Voss (PPE), Timothy Kirkhope (ECR), Sophia in 't Veld (ALDE), Carmen Romero López (S&D), Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)
Prevention of and Fight against Crime 2007-2013, Action Grants 2012, Targeted Call for Proposals
E-002559/2013
5 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Birgit Sippel (S&D), Jens Geier (S&D), Petra Kammerevert (S&D), Carmen Romero López (S&D), Josef Weidenholzer (S&D)
1 2 3 4
Právne oznámenie