Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
31 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Mirsky Alexander"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4
Gross violations of the Bulgarian Constitution
E-014099/2013
13 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D), Filip Kaczmarek (PPE), Roger Helmer (EFD), Nirj Deva (ECR), Hannu Takkula (ALDE)
Offensive statements
P-013229/2013
21 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D)
Complimentary tool to the Eastern Partnership
E-002503/2013
4 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D)
Smart border package
E-002474/2013
4 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D)
European Youth Guarantee
E-002453/2013
1 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D)
Duty on information carriers
E-006534/2012
29 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D)
Single payment system
E-006495/2012
28 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D)
Air quality assessment in Latvia
E-006479/2012
27 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D)
Voting rights in the EU for non-citizens
E-006442/2012
27 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D)
Enhancement of EU agricultural policy
E-006441/2012
27 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D)
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου