Parlamentarna vprašanja
Rezultati: 31 za besede: "7. mandat, Mirsky Alexander"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2 3 4
Funding of Latvian projects
E-006249/2012
25 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D)
Roaming tariffs
E-006248/2012
25 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D)
Additional conditions for Latvia
E-006247/2012
25 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D)
Latvia's preparedness to join euro area
E-006245/2012
25 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D)
Korupcija v državah članicah EU
O-000117/12
16. maja 2012
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
predložila Iliana Malinova Iotova, Claude Moraes, Ivailo Kalfin, Sylvie Guillaume, Kristian Vigenin, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Alexander Mirsky, Rosario Crocetta in Tanja Fajonv imenu skupine S&D, Renate Weber, Stanimir Ilchev in Alexander Alvaro
Non-citizen's passport in Latvia with humiliating wording
P-004665/12
8 May 2012
html
Question for written answer by Alexander Mirsky (S&D) to the Commission
Voting rights for non-citizens of Latvia in local elections
P-002628/12
7 March 2012
html
Question for written answer by Alexander Mirsky (S&D) to the Commission
Volilna pravica oseb brez državljanstva v Latviji na lokalnih volitvah
O-000245/2011
12. oktobra 2011
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Tatjana Ždanoka, Judith Sargentini, v imenu skupine Verts/ALE
Claude Moraes, Alexander Mirsky, v imenu skupine S&D
Renate Weber, v imenu skupine ALDE
Jedrska varnost v sosednjih državah EU
O-000103/2011
20. aprila 2011
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich
Human rights violations in Latvia
E-9818/2010
11 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexander Mirsky (S&D)
1 2 3 4
Pravno obvestilo