Парламентарни въпроси
25 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Paliadeli Chrysoula"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3
Eurostat report on young people in the EU
E-6605/09
17 December 2009
html
WRITTEN QUESTION by Chrysoula Paliadeli (S&D) to the Commission
Consolidation of Erasmus programme
E-6365/09
9 December 2009
html
WRITTEN QUESTION by Chrysoula Paliadeli (S&D) to the Commission
Community funding for areas devastated by the 2007 fires and rehabilitation plans
E-4236/09
27 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Stavros Lambrinidis (S-D), Maria Eleni Koppa (S-D), Anni Podimata (S-D), Georgios Stavrakakis (S-D), Kriton Arsenis (S-D), Chrysoula Paliadeli (S-D), Giorgos Papakonstantinou (S-D) and Sylvana Rapti (S-D) to the Commission
Forest fire prevention in the Prefecture of Attica
E-4235/09
27 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Stavros Lambrinidis (S-D), Maria Eleni Koppa (S-D), Anni Podimata (S-D), Georgios Stavrakakis (S-D), Kriton Arsenis (S-D), Chrysoula Paliadeli (S-D), Giorgos Papakonstantinou (S-D) and Sylvana Rapti (S-D) to the Commission
Forest fire prevention in the Prefecture of Attica
E-4234/09
27 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Stavros Lambrinidis (S-D), Maria Eleni Koppa (S-D), Anni Podimata (S-D), Georgios Stavrakakis (S-D), Kriton Arsenis (S-D), Chrysoula Paliadeli (S-D), Giorgos Papakonstantinou (S-D) and Sylvana Rapti (S-D) to the Council
1 2 3
Правна информация