Парламентарни въпроси
19 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Plevris Athanasios"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2
Destruction of Greek cemetery in Istanbul
E-4486/09
10 September 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Measures to counter declining birth rates and provide assistance for large families
E-4315/09
1 September 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Protection of the ancient temple of Artemis Agrotera in Athens
E-4300/09
1 September 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Имигрантски поток в Европа
H-0308/09
1 септември 2009 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР за времето за въпроси на месечната сесия през Октомври 2009 съгласно член 116 от Правилника за дейността на ЕП от Athanasios Plevris към Комисията
Repression of the religious conscience of the Kalash people in Pakistan
E-4240/09
27 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Violation of human rights of the archaeologist Vasko Gligorijevic
E-4224/09
26 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Respect for churches in Turkey and the occupied part of Cyprus
E-4223/09
26 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Respect for human rights in Albania
E-4222/09
26 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Attempt by the Albanian State to seize agricultural property belonging to the Greek minority in Northern Epirus
E-4221/09
26 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Assaults on the Christian faith in Turkey
E-4220/09
26 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
1 2
Правна информация