Parlamentné otázky
Výsledky: 19 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Plevris Athanasios"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2
Destruction of Greek cemetery in Istanbul
E-4486/09
10 September 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Measures to counter declining birth rates and provide assistance for large families
E-4315/09
1 September 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Protection of the ancient temple of Artemis Agrotera in Athens
E-4300/09
1 September 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Prílev prisťahovalcov do Európy
H-0308/09
1. septembra 2009
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v októbri 2009 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Athanasios Plevris Komisii
Repression of the religious conscience of the Kalash people in Pakistan
E-4240/09
27 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Violation of human rights of the archaeologist Vasko Gligorijevic
E-4224/09
26 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Respect for churches in Turkey and the occupied part of Cyprus
E-4223/09
26 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Respect for human rights in Albania
E-4222/09
26 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Attempt by the Albanian State to seize agricultural property belonging to the Greek minority in Northern Epirus
E-4221/09
26 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
Assaults on the Christian faith in Turkey
E-4220/09
26 August 2009
html
WRITTEN QUESTION by Athanasios Plevris (EFD) to the Commission
1 2
Právne oznámenie