Parlamentsfrågor
19 träff(ar) för "7:e valperioden, Plevris Athanasios"  
1 2
Förstörelse på en grekisk begravningsplats i Istanbul
E-4486/09
10 september 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Athanasios Plevris (EFD) till kommissionen
Åtgärder mot de låga födelsetalen och stöd till flerbarnsfamiljer
E-4315/09
1 september 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Athanasios Plevris (EFD) till kommissionen
Skydd för det antika Agrotera Artemis-templet i Aten
E-4300/09
1 september 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Athanasios Plevris (EFD) till kommissionen
Migrationsströmmarna till Europa
H-0308/09
1 september 2009
html
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i oktober 2009 i enlighet med artikel 116 i arbetsordningen från Athanasios Plevris till kommissionen
Förtryck av den religiösa medvetenheten hos kalashfolket i Pakistan
E-4240/09
27 augusti 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Athanasios Plevris (EFD) till kommissionen
Brott mot arkeologen Vasko Gligorevics mänskliga rättigheter
E-4224/09
26 augusti 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Athanasios Plevris (EFD) till kommissionen
Respekt för kyrkor i Turkiet och på det ockuperade Cypern
E-4223/09
26 augusti 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Athanasios Plevris (EFD) till kommissionen
Respekt för mänskliga rättigheter i Albanien
E-4222/09
26 augusti 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Athanasios Plevris (EFD) till kommissionen
Försök av den albanska staten att lägga beslag på jordbruksegendom tillhörande den grekiska minoriteten i norra Epirus
E-4221/09
26 augusti 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Athanasios Plevris (EFD) till kommissionen
Kränkning av den kristna tron i Turkiet
E-4220/09
26 augusti 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Athanasios Plevris (EFD) till kommissionen
1 2
Rättsligt meddelande