Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Mikko Marianne" kohta leiti 1 vaste(t)  
Marianne Mikko
PE 402.864/v02-00   A6-0303/2008
10. juuli 2008
94k  213k  130k 
Kultuuri- ja hariduskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Meediakanalite koondumine ja meedia pluralism Euroopa Liidus
Õigusalane teave