Rapoarte ale Parlamentului European
4 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Stolojan Theodor Dumitru"  
Theodor Dumitru Stolojan
PE 508.016v02-00   A7-0315/2013
1 octombrie 2013
177k  281k  443k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020
AMENDAMENTE
Theodor Dumitru Stolojan
PE 491.223v04-00   A7-0399/2012
6 decembrie 2012
200k  313k  462k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de acțiune pentru impozitare în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Fiscalis 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1482/2007/CE
AMENDAMENTE
Theodor Dumitru Stolojan
PE 454.380v02-00   A7-0097/2011
28 martie 2011
572k  533k  893k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE și 2006/48/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar
AMENDAMENTE
Theodor Dumitru Stolojan
PE 430.646v02-00   A7-0002/2010
1 februarie 2010
57k  199k  235k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Procedura de consultare
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte măsuri
AMENDAMENTE
Notă juridică