Доклади на Европейския парламент
5 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, De Rossa Proinsias"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
Proinsias De Rossa
PE 402.876/v02-00   A6-0289/2008
3 юли 2008 г.
62k  170k  111k 
Комисия по петиции Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно специалния доклад на Европейския омбудсман вследствие на проектопрепоръката към Европейската комисия в жалба 3453/2005/GG
en Proinsias De Rossa , José Albino Silva Peneda
PE 367.963/v03-00   A6-0238/2006
13 July 2006
149k  257k  207k 
Committee on Employment and Social Affairs Own-initiative report procedure
REPORT Report on a European Social Model for the future
en Proinsias De Rossa
PE 365.007/v02-00   A6-0118/2006
28 March 2006
64k  195k  105k 
Committee on Petitions Own-initiative report procedure
REPORT Report on the Special Report by the European Ombudsman following a complaint against the European Schools (No 1391/2002/JMA)
en Proinsias De Rossa
PE 350.167/v01-00   A6-0003/2005
24 January 2005
39k  170k  51k 
Committee on Employment and Social Affairs Ordinary legislative procedure
REPORT Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71
en Proinsias De Rossa
PE 346.943/v02-00   A6-0030/2004
29 October 2004
70k  168k  77k 
Committee on Petitions Own-initiative report procedure
REPORT Report on the annual report on the activities of the European Ombudsman for the year 2003.
Правна информация