Zprávy Evropského parlamentu
5 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, De Rossa Proinsias"  
Proinsias De Rossa
PE 402.876/v02-00   A6-0289/2008
3. července 2008
46k  155k  98k 
Petiční výbor Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA ke zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv v návaznosti na návrh doporučení Evropské komisi ve věci stížnosti č. 3453/2005/GG
Proinsias De Rossa , José Albino Silva Peneda
PE 367.963/v03-00   A6-0238/2006
13. července 2006
153k  268k  225k 
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o evropském sociálním modelu budoucnosti
Proinsias De Rossa
PE 365.007/v02-00   A6-0118/2006
28. března 2006
64k  203k  138k 
Petiční výbor Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv týkající se stížnosti na Evropské školy (č. 1391/2002/JMA)
Proinsias De Rossa
PE 350.167/v01-00   A6-0003/2005
24. ledna 2005
39k  225k  68k 
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Řádný legislativní postup
ZPRÁVA ke společnému stanovisku Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady měnící nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatnění programů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a členy jejich rodin pohybující se v rámci Společenství a (EHS) č. 574/72 stanovující postupy pro realizaci nařízení (EHS) č. 1408/71
Proinsias De Rossa
PE 346.943/v02-00   A6-0030/2004
29. října 2004
73k  222k  117k 
Petiční výbor Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2003
Právní upozornění