Rapporti tal-Parlament Ewropew
5 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, De Rossa Proinsias"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
Proinsias De Rossa
PE 402.876/v02-00   A6-0289/2008
3 ta' Lulju 2008
46k  162k  105k 
Kumitat għall-Petizzjonijiet Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar ir-rapport speċjali ta' l-Ombudsman Ewropew wara l-abbozz ta’ rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea f’ilment 3453/2005/GG
Proinsias De Rossa , José Albino Silva Peneda
PE 367.963/v03-00   A6-0238/2006
13 ta' Lulju 2006
157k  279k  262k 
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar mudell soċjali Ewropew għall-ġejjieni
Proinsias De Rossa
PE 365.007/v02-00   A6-0118/2006
28 ta' Marzu 2006
64k  204k  104k 
Kumitat għall-Petizzjonijiet Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar ir-Rapport Speċjali mill-Ombudsman Ewropew wara ilment kontra l-Iskejjel Ewropej (Nru 1391/2002/JMA)
en Proinsias De Rossa
PE 350.167/v01-00   A6-0003/2005
24 January 2005
39k  170k  51k 
Committee on Employment and Social Affairs Ordinary legislative procedure
REPORT Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71
en Proinsias De Rossa
PE 346.943/v02-00   A6-0030/2004
29 October 2004
70k  168k  77k 
Committee on Petitions Own-initiative report procedure
REPORT Report on the annual report on the activities of the European Ombudsman for the year 2003.
Avviż legali