Sprawozdania Parlamentu Europejskiego
Znaleziono 5 wynik(-i) dla "6 kadencja, De Rossa Proinsias"  
Proinsias De Rossa
PE 402.876/v02-00   A6-0289/2008
3 lipca 2008
48k  168k  111k 
Komisja Petycji Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, sporządzonego w następstwie projektu zalecenia dla Komisji Europejskiej dotyczącego skargi 3453/2005/GG
Proinsias De Rossa , José Albino Silva Peneda
PE 367.963/v03-00   A6-0238/2006
13 lipca 2006
158k  283k  236k 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie przyszłego europejskiego modelu socjalnego
Proinsias De Rossa
PE 365.007/v02-00   A6-0118/2006
28 marca 2006
65k  211k  111k 
Komisja Petycji Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, sporządzonego w następstwie skargi przeciwko Szkołom Europejskim (nr 1391/2002/JMA)
Proinsias De Rossa
PE 350.167/v01-00   A6-0003/2005
24 stycznia 2005
40k  230k  62k 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie i (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71
Proinsias De Rossa
PE 346.943/v02-00   A6-0030/2004
29 października 2004
73k  226k  105k 
Komisja Petycji Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie Sprawozdania Rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2003
Informacja prawna