Europaparlamentets betänkanden
5 träff(ar) för "6:e valperioden, De Rossa Proinsias"  
Proinsias De Rossa
PE 402.876/v02-00   A6-0289/2008
3 juli 2008
45k  154k  83k 
Utskottet för framställningar Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om Europeiska ombudsmannens särskilda rapport med anledning av förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 3453/2005/GG
Proinsias De Rossa , José Albino Silva Peneda
PE 367.963/v03-00   A6-0238/2006
13 juli 2006
157k  268k  187k 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om en europeisk social modell för framtiden
Proinsias De Rossa
PE 365.007/v02-00   A6-0118/2006
28 mars 2006
65k  188k  97k 
Utskottet för framställningar Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen efter ett klagomål mot Europaskolorna (nr 1391/2002/JMA)
Proinsias De Rossa
PE 350.167/v01-00   A6-0003/2005
24 januari 2005
41k  173k  94k 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt av förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71
Proinsias De Rossa
PE 346.943/v02-00   A6-0030/2004
29 oktober 2004
74k  179k  76k 
Utskottet för framställningar Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2003
Rättsligt meddelande