Zprávy Evropského parlamentu
3 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Lienemann Marie-Noëlle"  
Marie-Noëlle Lienemann
PE 392.093/v03-00   A6-0389/2007
15. října 2007
185k  334k  371k 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Řádný legislativní postup
DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)
Marie-Noëlle Lienemann
PE 388.415/v02-00   A6-0174/2007
11. května 2007
21k  134k  57k 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
Marie-Noëlle Lienemann
PE 374.345/v03-00   A6-0373/2006
24. října 2006
286k  488k  568k 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Řádný legislativní postup
ZPRÁVA návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (směrnice o mořské strategii)
Právní upozornění