Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Lienemann Marie-Noëlle" kohta leiti 3 vaste(t)  
Marie-Noëlle Lienemann
PE 392.093/v03-00   A6-0389/2007
15. oktoober 2007
182k  326k  302k 
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Seadusandlik tavamenetlus
SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (Merestrateegia raamdirektiiv)
Marie-Noëlle Lienemann
PE 388.415/v02-00   A6-0174/2007
11. mai 2007
20k  123k  49k 
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik seoses komisjoni rakendusvolitustega
Marie-Noëlle Lienemann
PE 374.345/v03-00   A6-0373/2006
24. oktoober 2006
302k  470k  406k 
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (Merestrateegia direktiiv)
Õigusalane teave