Euroopan parlamentin mietinnöt
3 osumaa haulle "6. vaalikausi, Lienemann Marie-Noëlle"  
Marie-Noëlle Lienemann
PE 392.093/v03-00   A6-0389/2007
15. lokakuuta 2007
190k  328k  328k 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiapuitedirektiivi)
Marie-Noëlle Lienemann
PE 388.415/v02-00   A6-0174/2007
11. toukokuuta 2007
21k  121k  54k 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta
Marie-Noëlle Lienemann
PE 374.345/v03-00   A6-0373/2006
24. lokakuuta 2006
278k  482k  413k 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi)
Oikeudellinen huomautus