Az Európai Parlament jelentései
3 találat a következőre: "6. ciklus, Lienemann Marie-Noëlle"  
Marie-Noëlle Lienemann
PE 392.093/v03-00   A6-0389/2007
2007. október 15.
193k  346k  408k 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (A tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) elfogadása céljából a Tanács által elfogadott közös álláspontról
Marie-Noëlle Lienemann
PE 388.415/v02-00   A6-0174/2007
2007. május 11.
22k  131k  59k 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a vízvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
Marie-Noëlle Lienemann
PE 374.345/v03-00   A6-0373/2006
2006. október 24.
298k  523k  506k 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (A tengervédelmi stratégiáról szóló irányelvre) irányuló javaslatról
Jogi nyilatkozat