Verslagen van het Europees Parlement
3 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Lienemann Marie-Noëlle"  
Marie-Noëlle Lienemann
PE 392.093/v03-00   A6-0389/2007
15 oktober 2007
188k  340k  326k 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid Gewone wetgevingsprocedure
AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie)
Marie-Noëlle Lienemann
PE 388.415/v02-00   A6-0174/2007
11 mei 2007
22k  128k  53k 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft
Marie-Noëlle Lienemann
PE 374.345/v03-00   A6-0373/2006
24 oktober 2006
284k  439k  455k 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Richtlijn mariene strategie)
Juridische mededeling