Rapoarte ale Parlamentului European
3 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 6-a legislatură, Lienemann Marie-Noëlle"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
Marie-Noëlle Lienemann
PE 392.093/v03-00   A6-0389/2007
15 octombrie 2007
196k  348k  442k 
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară Procedura legislativă ordinară
RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”)
Marie-Noëlle Lienemann
PE 388.415/v02-00   A6-0174/2007
11 mai 2007
21k  127k  59k 
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei
en Marie-Noëlle Lienemann
PE 374.345/v03-00   A6-0373/2006
24 October 2006
306k  479k  466k 
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety Ordinary legislative procedure
REPORT Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing a Framework for Community Action in the field of Marine Environmental Policy (Marine Strategy Directive)
Notă juridică