Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 3 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Lienemann Marie-Noëlle"  
Marie-Noëlle Lienemann
PE 392.093/v03-00   A6-0389/2007
15. októbra 2007
186k  344k  362k 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Riadny legislatívny postup
ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)
Marie-Noëlle Lienemann
PE 388.415/v02-00   A6-0174/2007
11. mája 2007
21k  136k  59k 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu
Marie-Noëlle Lienemann
PE 374.345/v03-00   A6-0373/2006
24. októbra 2006
290k  504k  510k 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení rámca opatrení Spoločenstva v oblasti námornej environmentálnej politiky (Smernica o námornej stratégii)
Právne oznámenie