Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 3 za besede: "6. mandat, Lienemann Marie-Noëlle"  
Marie-Noëlle Lienemann
PE 392.093/v03-00   A6-0389/2007
15. oktobra 2007
189k  333k  354k 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Redni zakonodajni postopek
PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji)
Marie-Noëlle Lienemann
PE 388.415/v02-00   A6-0174/2007
11. maja 2007
21k  128k  57k 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila
Marie-Noëlle Lienemann
PE 374.345/v03-00   A6-0373/2006
24. oktobra 2006
274k  397k  466k 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Direktiva o morski strategiji)
Pravno obvestilo