Europaparlamentets betänkanden
3 träff(ar) för "6:e valperioden, Lienemann Marie-Noëlle"  
Marie-Noëlle Lienemann
PE 392.093/v03-00   A6-0389/2007
15 oktober 2007
188k  331k  342k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi)
Marie-Noëlle Lienemann
PE 388.415/v02-00   A6-0174/2007
11 maj 2007
22k  127k  54k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter
Marie-Noëlle Lienemann
PE 374.345/v03-00   A6-0373/2006
24 oktober 2006
279k  421k  460k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Direktiv om en marin strategi)
Rättsligt meddelande