Europa-Parlamentets betænkninger
2 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Schierhuber Agnes"  
Agnes Schierhuber
PE 353.498/v02-00   A6-0145/2005
12. maj 2005
481k  619k  407k 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Høringsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
Agnes Schierhuber
PE 353.479/v02-00   A6-0127/2005
2. maj 2005
89k  211k  124k 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Høringsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om finansiering af den fælles landbrugspolitik
Juridisk meddelelse