Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Schierhuber Agnes" kohta leiti 2 vaste(t)  
Agnes Schierhuber
PE 353.498/v02-00   A6-0145/2005
12. mai 2005
497k  625k  348k 
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon Nõuandemenetlus
ETTEKANNE Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse kohta maaelu arengule
Agnes Schierhuber
PE 353.479/v02-00   A6-0127/2005
2. mai 2005
89k  202k  185k 
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon Nõuandemenetlus
ETTEKANNE Nõukogu määruse ettepanek ühtse põllumajanduspoliitika rahastamise kohta
Õigusalane teave