Euroopan parlamentin mietinnöt
2 osumaa haulle "6. vaalikausi, Schierhuber Agnes"  
Agnes Schierhuber
PE 353.498/v02-00   A6-0145/2005
12. toukokuuta 2005
458k  611k  336k 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta Kuulemismenettely
MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen
Agnes Schierhuber
PE 353.479/v02-00   A6-0127/2005
2. toukokuuta 2005
86k  188k  85k 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta Kuulemismenettely
MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta
Oikeudellinen huomautus