Izvješća Europskog parlamenta
2 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, Schierhuber Agnes"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
en Agnes Schierhuber
PE 353.498/v02-00   A6-0145/2005
12 May 2005
457k  620k  388k 
Committee on Agriculture and Rural Development Consultation procedure
REPORT on the proposal for a Council regulation on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
en Agnes Schierhuber
PE 353.479/v02-00   A6-0127/2005
2 May 2005
88k  198k  85k 
Committee on Agriculture and Rural Development Consultation procedure
REPORT on the proposal for a Council regulation on the financing of the common agricultural policy
Pravna obavijest