Verslagen van het Europees Parlement
2 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Schierhuber Agnes"  
Agnes Schierhuber
PE 353.498/v02-00   A6-0145/2005
12 mei 2005
530k  643k  373k 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling Raadplegingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
Agnes Schierhuber
PE 353.479/v02-00   A6-0127/2005
2 mei 2005
89k  201k  119k 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling Raadplegingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
Juridische mededeling