Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 2 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Schierhuber Agnes"  
Agnes Schierhuber
PE 353.498/v02-00   A6-0145/2005
12. mája 2005
466k  648k  527k 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Konzultačný postup
SPRÁVA k návrhu nariadenia Rady o podpore rozvoja vidieckej oblasti za pomoci európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieckej oblasti (ELER)
Agnes Schierhuber
PE 353.479/v02-00   A6-0127/2005
2. mája 2005
89k  217k  206k 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Konzultačný postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky
Právne oznámenie