Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 2 za besede: "6. mandat, Schierhuber Agnes"  
Agnes Schierhuber
PE 353.498/v02-00   A6-0145/2005
12. maja 2005
452k  610k  520k 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Postopek posvetovanja
POROCILO o predlogu uredbe Sveta o podpiranju razvoja podeželja s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP);
NAPAKE
Agnes Schierhuber
PE 353.479/v02-00   A6-0127/2005
2. maja 2005
86k  201k  170k 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Postopek posvetovanja
POROCILO o predlogu Uredbe Sveta o financiranju skupne kmetijske politike
Pravno obvestilo