Zprávy Evropského parlamentu
3 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, El Khadraoui Saïd"  
Saïd El Khadraoui
PE 414.029/v02-00   A6-0066/2009
18. února 2009
422k  460k  667k 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
Saïd El Khadraoui
PE 388.477/v02-00   A6-0320/2007
17. září 2007
38k  155k  83k 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch Postup konzultace
ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na druhé straně
Saïd El Khadraoui
PE 360.101/v03-00   A6-0403/2005
9. prosince 2005
52k  151k  120k 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o rozvoji vnější politiky Společenství v oblasti letectví
Právní upozornění