Europa-Parlamentets betænkninger
3 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, El Khadraoui Saïd"  
Saïd El Khadraoui
PE 414.029/v02-00   A6-0066/2009
18. februar 2009
403k  442k  593k 
Transport- og Turismeudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer
Saïd El Khadraoui
PE 388.477/v02-00   A6-0320/2007
17. september 2007
36k  151k  73k 
Transport- og Turismeudvalget Høringsprocedure
BETÆNKNING om forslag til afgørelse truffet af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, om indgåelse af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side
Saïd El Khadraoui
PE 360.101/v03-00   A6-0403/2005
9. december 2005
53k  145k  85k 
Transport- og Turismeudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om en dagsorden for EU's luftfartspolitik over for tredjelande
Juridisk meddelelse