Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, El Khadraoui Saïd" kohta leiti 3 vaste(t)  
Saïd El Khadraoui
PE 414.029/v02-00   A6-0066/2009
18. veebruar 2009
374k  424k  555k 
Transpordi- ja turismikomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest
Saïd El Khadraoui
PE 388.477/v02-00   A6-0320/2007
17. september 2007
37k  150k  71k 
Transpordi- ja turismikomisjon Nõuandemenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Liidu Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu sõlmimise kohta
Saïd El Khadraoui
PE 360.101/v03-00   A6-0403/2005
9. detsember 2005
51k  151k  83k 
Transpordi- ja turismikomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
ETTEKANNE Ühenduse lennundusalase välispoliitika programmi arendamine
Õigusalane teave