Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "3" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, El Khadraoui Saïd"  
Saïd El Khadraoui
PE 414.029/v02-00   A6-0066/2009
2009 m. vasario 18 d.
386k  453k  747k 
Transporto ir turizmo komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra
Saïd El Khadraoui
PE 388.477/v02-00   A6-0320/2007
2007 m. rugsėjo 17 d.
38k  154k  90k 
Transporto ir turizmo komitetas Konsultavimosi procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo pasirašymo
Saïd El Khadraoui
PE 360.101/v03-00   A6-0403/2005
2005 m. gruodžio 9 d.
52k  157k  125k 
Transporto ir turizmo komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Bendrijos išorės politikos aviacijos srityje darbotvarkės rengimo
Teisinis pranešimas