Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 3 ar "6. parlamentārais sasaukums, El Khadraoui Saïd"  
Saïd El Khadraoui
PE 414.029/v02-00   A6-0066/2009
2009. gada 18. februāra
386k  469k  674k 
Transporta un tūrisma komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem
Saïd El Khadraoui
PE 388.477/v02-00   A6-0320/2007
2007. gada 17. septembra
38k  157k  83k 
Transporta un tūrisma komiteja Apspriešanās procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumam par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Amerikas Savienoto Valstu, no otras puses, gaisa satiksmes nolīguma noslēgšanu
Saïd El Khadraoui
PE 360.101/v03-00   A6-0403/2005
2005. gada 9. decembra
51k  161k  98k 
Transporta un tūrisma komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZINOJUMS par Kopienas aviācijas ārējās politikas programmas attīstīšanu
Juridisks paziņojums