Verslagen van het Europees Parlement
3 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, El Khadraoui Saïd"  
Saïd El Khadraoui
PE 414.029/v02-00   A6-0066/2009
18 februari 2009
393k  462k  634k 
Commissie vervoer en toerisme Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter wijziging van Richtlijn 1999/62/EC betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen
Saïd El Khadraoui
PE 388.477/v02-00   A6-0320/2007
17 september 2007
39k  151k  78k 
Commissie vervoer en toerisme Raadplegingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie in het kader van de Raad bijeen inzake de sluiting van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Staten van Amerika anderzijds
Saïd El Khadraoui
PE 360.101/v03-00   A6-0403/2005
9 december 2005
52k  154k  93k 
Commissie vervoer en toerisme Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de ontwikkeling van de agenda voor het externe luchtvaartbeleid van de Gemeenschap
Juridische mededeling