Sprawozdania Parlamentu Europejskiego
Znaleziono 3 wynik(-i) dla "6 kadencja, El Khadraoui Saïd"  
Saïd El Khadraoui
PE 414.029/v02-00   A6-0066/2009
18 lutego 2009
424k  488k  709k 
Komisja Transportu i Turystyki Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
Saïd El Khadraoui
PE 388.477/v02-00   A6-0320/2007
17 września 2007
38k  159k  85k 
Komisja Transportu i Turystyki Procedura konsultacji
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki z drugiej strony
Saïd El Khadraoui
PE 360.101/v03-00   A6-0403/2005
9 grudnia 2005
56k  168k  100k 
Komisja Transportu i Turystyki Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie rozwoju programu polityki zewnętrznej w zakresie lotnictwa wspólnotowego
Informacja prawna