Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 3 za besede: "6. mandat, El Khadraoui Saïd"  
Saïd El Khadraoui
PE 414.029/v02-00   A6-0066/2009
18. februarja 2009
378k  457k  665k 
Odbor za promet in turizem Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila
Saïd El Khadraoui
PE 388.477/v02-00   A6-0320/2007
17. septembra 2007
36k  149k  81k 
Odbor za promet in turizem Postopek posvetovanja
POROČILO o predlogu sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o sklenitvi Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi
Saïd El Khadraoui
PE 360.101/v03-00   A6-0403/2005
9. decembra 2005
51k  147k  103k 
Odbor za promet in turizem Postopek za samoiniciativno poročilo
POROCILO o razvijanju agende zunanje letalske politike Skupnosti
Pravno obvestilo