Europa-Parlamentets betænkninger
1 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Flasarová Věra"  
Věra Flasarová
PE 378.655/v03-00   A6-0416/2006
27. november 2006
67k  165k  98k 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om uddannelsesmæssig forskelsbehandling af unge kvinder og piger
Juridisk meddelelse