Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Flasarová Věra"  
Věra Flasarová
PE 378.655/v03-00   A6-0416/2006
27 Νοεμβρίου 2006
88k  189k  133k 
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου