Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Flasarová Věra"  
Věra Flasarová
PE 378.655/v03-00   A6-0416/2006
2006 m. lapkričio 27 d.
59k  159k  114k 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl moterų ir merginų diskriminacijos švietimo srityje
Teisinis pranešimas