Доклади на Европейския парламент
1 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Zatloukal Tomáš"  
Tomáš Zatloukal
PE 390.493/v02-00   A6-0326/2007
18 септември 2007 г.
79k  199k  130k 
Комисия по култура и образование Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно ефикасността и равнопоставеността на европейските системи за образование и обучение
ПОПРАВКИ
Правна информация